الماس آلنات

الماس آلنات
۴.۹ (۹۷.۱۴%) ۷ votes

الماس ها رنگ ها و شکل ها و اندازه های متفاوتی دارند که بسیار گرانبها و قیمتی می باشند و جواهرات بسیاری از الماس ساخته شده و طرفداران بسیاری خواهند داشت.الماس ها معمولا به رنگ های سفید و با یک درخشندگی خاصی و زیبایی دیده می شوند که الماس دیگری به نام آلنات به رنگ زرد پیدا شده است. بزرگترین الماس زرد در جهان الماس آلنات می باشد که دارای وزنی معادل ۲۹/۱۰۱ قیراط که معادل ۲۰/۲۵۸ گرم می باشد که شبیه به بالش برش خورده است.

الماس آلنات

الماس آلنات توس شخصی به نام آلفرد ارنست آلنات که فردی هنر دوست و طرفدار هنر و هنرمندان است نیز نام گذاری شده و در سال ۱۹۵۰ خریداری شده است. تا کنون محلی دقیق از به وجود آمدن الماس شناخته نشده اما برخی محققان عقیده دارند که الماس در مکانی به نام معدن الماس دبیرز پیدا شده است که بسیار گرانبها و با ارزش می باشد.

ساخت اولین الماس

بعد از اینکه اولین الماس توسط آلنات خریداری شد او به کمک کارتیه الماس را طراحی کرده و برای آن قاپ ساختند. این قاب از یک گل برجسته ی زیبا از جنس پلاتین با پنج گلبرگ یک ساقه و دو برگ ساخته شده است که تمامی این کارها با الماس تزیین شده اند.

الماس آلنات در سال ۱۹۹۶ توسط شخصی به نام کریستی در ژنو به مبلغ ۳.۰۴۳.۴۹۶ میلیون دلار در آمریکا خریداری شد که در آن زمان این الماس به وزن ۱۰۲.۰۷ قیراط تراشیده شده بود و به نام زرد فانتزی بسیار زیبا و چشمگیر شناخته شد. بعدها الماس را به میزان وزن فعلی خود تراشیدن که میزان سختی آن افزایش بیش از حدی یافت.

الماس آلنات