سنگ شجر

سنگ شجری یا سنگ شجر ، نوعی کانی بوده که در آن نقش هایی مثل تصویر گیاهان ، درختان و حتی موجودات زنده نیز به چشم می خورند.

عتیق های شجر به آن دست از عتیق های کبود و یا سفید گفته می شود که در ساختار آن ها تصاویری انتزاعی نقش بسته اند. البته این ویژگی منحصر به این رنگ ها نبوده و در عتیق های سرخ و یا زرد رنگ نیز می توان نقش های انتزاعی را دید. به همین دلیل است برخی از این سنگ ها نیز در دسته ی عتیق های شجر قرار می گیرند.

نظریه های متفاوتی درباره ی چگونگی نقش بستن این تصاویر بر روی سنگ های شجری وجود دارد . برای مثال برخی معتقدند که این تصاویر در واقع بازتابی از تصاویر رعد و برق ها بر روی این سنگ های زیباست. اگر چه از این دست روایت ها کم نیستند اما.

خواص باورنکردنی سنگ های شجر

اصلی ترین دلیل ایجاد این تصاویر در واقع وجود ترکیب کانی پیرولوزیت و ترکیب شدن آن با دی اکسید منگنز می باشد. حالت های اکسید آهن یا ترکیبات منگنز دار دیگر می توانند دلیل بوجود آمدن این تصاویر انتزاعی در سنگ های شجر باشند. آنچه مسلم است این است که این تصاویر با ساختار بلوری و حفر های داخلی کانی ارتباط داشته و تشکیل این تصاویر به صورت دندریتی از ساختار بلوری و منافذ موجود احتمالی سیلیس ( کریستال مادر) کاملا پیروی می کنند.

قیمت سنگ شجر

قیمت سنگ های شجر معمولا به نقش آن های موجود بر آن ها و شباهت این نقش ها با تصاویر واقعی و البته اندازه ی نگین بستگی دارد اما آنچه در آخر اتفاق می افتد و قیمت را تعیین می کند ذوق خریدار و سلیقه ی فروشنده است.

خرید سنگ شجری

اگر شما نیز مثل دیگران مجذوب زیبایی این سنگ های شده اید و به دنبال جوهراتی مزیین به این سنگ های زیبا باشید. میتوانید برای خرید این سنگ از طریق فروشگاه های معتبر اقدام نمائید.

سنگ شجر