whatsapp

عیار طلا چیست و چگونه محاسبه می شود؟

برای دانستنش نگاهی به گذشته ی طلا بیاندازیم؛ طلایی که از معدن استخراج می‌شود بسیار نرم و حالت‌پذیر است. آن‌قدر نرم که می‌توان با ناخن روی آن خط انداخت. ممکن است دیده‌ باشید که سکه ی طلا را گاز می‌گیرند تا جای دندان بر آنها باقی بماند و مطمئن می شوند که طلای خالص است؛ این به خاطر انعطاف‌پذیری بالای طلای ناب است که سکه‌های طلا در گذشته از آن ساخته می‌شدند.

در صنعت طلاسازی، میزان خلوص یک ماده یا فلز در وزن معینی را عیار آن فلز یا آلیاژ می نامند. بر اساس استاندارد جهانی، خالص ترین نوع طلا با عیار 24 شناخته می شود. توجه داشته باشید که شمش طلا همان طلا با عیار 24 است که، می توان با حرارت دادن شمش طلا و ثابت ماندن رنگ آن از خلوص شمش طلا اطمینان حاصل نمود.

نحوه ی محاسبه ی میزان عیار طلا – عیار طلا چیست

اما برای محاسبه ی میزان عیار طلا به مثال های زیر توجه کنید. به بیان ساده اگر از 1000 قسمت یک آلیاژ، 500 قسمت آن را یه نوع فلز خاص وجود داشته باشد، در صنعت طلا سازی عیار آن فلز در آلیاژ 500 در نظر گرفته می شود. در واقع اگر طلای 24 عیار را به 1000 قسمت تقسیم کنیم، 999/9 (عدد یک در نظر گرفته می شود) قسمت از 1000 قسمت آن طلا می باشد.

محاسبه برای بدست آوردن عیار طلا     41/66= 24÷1000

در محاسبه ی بالا، عدد41/66 بیانگر این است که اگر طلاهای دارای عیار را به 1000 تقسیم کنیم، تنها 41/66 قسمت از 1000 قسمت را طلا تشکیل داده است و از این رو ، می توان با ضرب کردن در عدد 41/ 66 سایر عیارهای طلا را بدست آورید.

عیار طلا چیست و چگونه محاسبه می شود؟