whatsapp

مخراج کاری نگین چیست؟

مخراج کاری نگین

طریقه ی قرار گرفتن نگین ها روی پایه های انگشتر یا همان مخراج کاری قسمتی از درست طراحی کردن انگشتر می باشد. که در این مقاله می خواهیم برای شما کاربران وب سایت سراج زر آن را توضیح دهیم ، با ما همراه باشید .

پایه ی چنگه ای

این پایه بیشتر جهت استفاده برای مدل هایی می باشد که یک نگین سولیتر قرار است روی آن نصب شود و توجه بیشتر سمت نگین است تا پایه.

از وظایفی اصلی این پایه ها این می باشد که نگین را به خوبی نگهداری کرده و باعث شود تا نور به اندازه ی کافی روی الماس بتابد تا درخشش بیشتری داشته باشد.اگر فلز به کار رفته در پایه بیشتر باشد نگین محکم تر می ماند و هر چه کمتر باشد درخشش الماس بیشتر می شود.

پایه چنگه ای وی شکل

به پایه هایی که از بالا به شکل V هستند مدل چنگه ای وی شکل می گویند. این پایه ها بیشتر جهت استفاده برای الماس هایی که زاویه دار هستند و برشی مربعی و یا نوک الماس گلابی شکل داشته باشند نیز استفاده می شود.

پایه ی دیواره دار یا حفره ای

در این پایه یک فلز جهت نگهداری الماس دور آن قرار گرفته و یک مدل دیگر آن نیز فقط قسمتی از الماس را پوشش می دهد که این مدل را نیمه دیواره می گویند.

پایه ی کانالی

این پایه جهت استفاده برای الماس های گرد می باشد که در این مدل نگین ها به خوبی محافظت می شوند و لبه ها در معرض ضربه قرار نمی گیرند.

پایه ی سنگ فرشی

این مدل به صورتی است که در یک انگشتر الماس های ریز کنار هم قرار گرفته و به صورت سنگ فرش می باشند که در این پایه تمامی الماس ها باید به یک اندازه باشند.

پایه ی مهره ای

زمانی که الماس ها با فاصله از هم قرار دارند به آنها پایه مهره ای می گویند که در این مدل نگین ها بزرگ و برجسته می باشند.

مخراج کاری نگین چیست؟