whatsapp

نقره و خاصیت های آن

قدمت استخراج فلز نقره به هزاره ی قبل از میلاد برمی گردد. در کتاب Genesis  ضمن اشاره به این فلز گرنبها و البته زیبا توضیحاتی در باب این فلز نیز ذکر شده است. این فلز را می توان در جزایر دریای اژه و یا در نواحی آسیای صغیر یافت که از هزارسال پیش با زندگی بشر پیوند های محکمی داشته. برای مثال این فلز پیش تر ضمن استفاده در صنایع تولید ظروف و جوهرات تزیینی ، به عنوان ارز رایج نیز به منظور برقرار داد ستد هم مورد استفاده قرار گرفته می شد.

نقره در علم کیمیاگری

کیمیا گران این فلز  را با نام Luna  می شناسند. نماد آن در علم کیمیاگری یک نیمه ماه می باشد که نیمه ی هلالی به سمت چپ متمایل است. به دلیل شباهت دو عنصر نقره و جیوه از نظر علم شیمیایی برخی بر این باروند که فلزه جیوه نیز شکل متفاوتی از نقره است در حالی که این دو عنصر با هم ارتباطی ندارند.

 

 

نقره و خاصیت های آن